Home > Scopes > Swarovski Optik > Swarovski Optik X5 > Swarovski Optik X5 5-25x56mm
Sort By:
Page of 1
SWAROVSKI X5 5-25x56 (30mm Tube) (1/4 MOA) Matte with BRM Reticle
SWAROVSKI X5 5-25x56 (30mm Tube) (1/4 MOA) Matte with BRM Reticle
Regular Price: $3,666.00
Our Price: $3,299.00
Sale Price: $2,499.00
Savings: $1,167.00

SWA79021 more info
SWAROVSKI X5 5-25x56 (30mm Tube) (1/8 MOA) Matte with Plex Reticle
SWAROVSKI X5 5-25x56 (30mm Tube) (1/8 MOA) Matte with Plex Reticle
Regular Price: $3,699.00
Our Price: $3,299.00
Sale Price: $2,799.00
Savings: $900.00

SWA79024 more info
SWAROVSKI X5 5-25x56 (30mm Tube) (1/4 MOA) Matte with 4WX Reticle
SWAROVSKI X5 5-25x56 (30mm Tube) (1/4 MOA) Matte with 4WX Reticle
Regular Price: $3,666.00
Our Price: $3,299.00
Sale Price: $2,799.00
Savings: $867.00

SWA79022 more info
SWAROVSKI X5 5-25x56 (30mm Tube) (1/4 MOA) Matte with 4W Reticle
SWAROVSKI X5 5-25x56 (30mm Tube) (1/4 MOA) Matte with 4W Reticle
Regular Price: $3,666.00
Our Price: $3,299.00
Sale Price: $2,799.00
Savings: $867.00

SWA79023 more info
SWAROVSKI X5i 5-25x56 (30MM) (1/8 MOA) Matte with Illuminated Plex Reticle
SWAROVSKI X5i 5-25x56 (30MM) (1/8 MOA) Matte with Illuminated Plex Reticle
Regular Price: $3,888.00
Our Price: $3,499.00
Sale Price: $2,999.00
Savings: $889.00

SWA79124 more info
SWAROVSKI X5i 5-25x56 (30mm Tube) (1/4 MOA) Matte with Illuminated 4W Reticle
SWAROVSKI X5i 5-25x56 (30mm Tube) (1/4 MOA) Matte with Illuminated 4W Reticle
Regular Price: $3,888.00
Our Price: $3,499.00
Sale Price: $2,999.00
Savings: $889.00

SWA79123 more info
SWAROVSKI X5i 5-25x56 (30mm Tube) (1/4 MOA) Matte with Illuminated 4WX Reticle
SWAROVSKI X5i 5-25x56 (30mm Tube) (1/4 MOA) Matte with Illuminated 4WX Reticle
Regular Price: $3,888.00
Our Price: $3,499.00
Sale Price: $2,999.00
Savings: $889.00

SWA79122 more info
SWAROVSKI X5i 5-25x56 (30mm Tube) (1/4 MOA) Matte with Illuminated BRM Reticle
SWAROVSKI X5i 5-25x56 (30mm Tube) (1/4 MOA) Matte with Illuminated BRM Reticle
Regular Price: $3,888.00
Our Price: $3,499.00
Sale Price: $2,999.00
Savings: $889.00

SWA79121 more info